Nye opplegg oversatt til norsk

lesson1

To av oppleggene på det norske Engage-nettstedet har tidligere bare vært tilgjengelige på engelsk: Ta testen og Ta en avgjørelse. De er nå oversatt til norsk, og du finner linker nedenfor.

De to oppleggene er finansiert av og utviklet i samarbeid med NHS Sickle Cell and Thalassaemia Screening Programme (Public Health England), men temaene er interessante også for norske elever. De henger faglig sammen, og handler om faglige sider og etiske dilemmaer knyttet til arvelige sykdommer og gentesting. Merk at videofilmene som brukes er på engelsk, men du finner utskrifter av de fleste i lærerveiledningene.

Klikk her for å se oppleggene:

Ta testen?

Ta en avgjørelse