Forfatterarkiv: Gemma Young

Solceller på veien

En amerikansk nettside klarte nylig å samle inn over to millioner dollar gjennom «folkefinansiering» for å finansiere forsøk hvor solcellepaneler legges som veidekke. Utviklerne påstår at slike veier vil være snø- og isfrie hele året, fordi det kan legges inn varmeelementer i panelene. Og panelene skal dessuten inneholde ulike lysdioder (LED), slik at de kan omgjøres […]

Ebola

Samtidig med at Ebola sprer seg til stadig nye områder, arbeider flere forskergrupper på høygir for å utvikle nye medisiner og vaksiner for å bekjempe sykdommen. En av gruppene ser nå ut til å ha funnet en effektiv vaksine, og en norsk forsker ved Folkehelseinstituttet har vært sentral i utprøvingen. I dette undervisningsopplegget blir elevene […]

Ta en avgjørelse

Mennesker som bærer gener for en arvelig sykdom må ta mange vanskelige avgjørelser – for eksempel hva de vil gjøre dersom de ønsker seg barn. I dette undervisningopplegget skal elevene gå inn i rollen til et par som bærer genet for en alvorlig sykdom (beta thalassaemia major). De får veiledning om hvordan de kan avgjøre […]

Hjelp, vi drukner! Den synkende øya

Kiribati er en nasjon av 32 små, lave koralløyer som ligger spredt ut over et enormt havområde i Stillehavet. Myndighetene på øyene kjøpte nylig høytliggende landområder på Fiji for at befolkningen skal ha et sted å flytte til når havstigningen gjør det umulig å bo på Kiribati. I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke data for […]

Stopp solsengene

Mange mennesker går i solarium for å friske opp brunfargen når de forbereder sommerferien. Men kan denne vanen være livsfarlig for dem? I dette undervisningsopplegget skal elevene gjøre research for et TV-program som undersøker om solsenger kan forårsake hudkreft. OBS: Norge innførte aldersgrense på 18 år for å gå i solarium høsten 2012. Læringsmål Bruke […]

Ta testen?

Vi kan bruke gentester for å avgjøre om en person er bærer av en arvelig sykdom. Men bør vi alltid ta en gentest? I dette opplegget møter elevene et vanskelig dilemma, hvor en gutt må vurdere om han skal teste seg fordi forloveden hans bærer et gen for sigdcelle-anemi. Elevene skal bruke opplysninger de får […]