Artikler og presentasjoner

Rapporter

Utforskende arbeidsmåter i naturfag – uenighet og tvil som grunnlag for læring  Artikkel av Erik Knain og Stein Dankert Kolstø i Bedre skole nr 4 2011.

Forfatterne viser til prosjektet ElevForsk hvor forskere og lærere utviklet rammer og verktøy for å støtte utforskende prosesser, og peker på forhold som kan fremme eller hindre utforskende arbeidsmåter i praksis. “Det er viktigere enn noen gang å utvikle elevenes evne til å møte komplekse situasjoner hvor naturvitenskapelige argumenter inngår. Dette krever forståelse av  naturvitenskapelige begreper, metoder og argumentering, men også evne til å utforske saker, lære ny kunnskap og delta i diskusjoner. Dette er utfordringer som kan aktualisere naturfag.”

 

Beyond the Scientific Method. Model-Based Inquiry as a New Paradigm of Preference for School Science Investigations  Artikkel av Mark Windschitl, Jessica Thompson og Melissa Braaten i Science education, Volume 92, Issue 5 September 2008.

Forfatterne har lang erfaring fra grunn- og videreutdanning av lærere i USA. De trekker fram et par vanlige oppfatninger om utforskende arbeid i naturfag som de oppfatter som uheldige:

  • At det tas for gitt at det finnes EN vitenskapelig metode, som består av 5-6 enkle operasjoner som skal utføres trinn for trinn i en fast rekkefølge
  • At en hypotese for utforskning ofte forstås som en nokså tilfeldig gjetning om et enkelt fenomen, som ikke knyttes til mer overordnede naturfaglige ideer eller teorier

En slik oppfatning er problematisk – både fordi den medfører at utforskende arbeid i skolens naturfag ofte vil være løsrevet fra pensumstoffet i faget, og fordi den gir et misvisende bilde av hvordan forskning faktisk foregår. Forfatterne anbefaler at utforskning ikke reduseres til en mekanisk prosedyre og knyttes klarere til overordnede ideer, og gir konkrete eksempler fra sin praksis.

 

Presentasjoner

 

Hefte på 10 sider om hvordan du kan bruke dilemmaer og gruppediskusjoner i naturfagundervisningen

 

 

 

Presentasjon fra avsluttende fagdag for ENGAGE-prosjektet på USN 23. mars 2017

To viktige pedagogiske begreper i Engage-oppleggene er Dilemmaer og Gruppediskusjoner. Her kan du laste ned en presentasjon om dette fra HSNs naturfagkonferanse 6. april 2016.

 

Du finner også en kort artikkel om konferansen med forhåndsvisning av presentasjonen her: https://www.engagingscience.eu/no/2016/04/06/naturfagkonferanse-pa-bakkenteigen-6-april-2016/

Siste nyheter på nettstedet (klikk på tittel for å komme til nyhetssaken)

Månedsarkiv for publiserte nyheter og materiell på ENGAGE

Har du funnet en feil i materiellet på nettstedet?

Eller har du forslag til nye linker eller andre forbedringer? Send en epost til engagenorge@hbv.no

Siste kommentarer til materiell osv