Privacy Policy

Erklæring om personvernpolitikk for det norske Engage nettstedet

Den norske versjonen av Engage-nettstedet https://www.engagingscience.eu/no/  vedlikeholdes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Innledning

EUs Personvernforordning (Forordning 2016/679, «General Data Protection Regulation – GDPR») trådte i kraft 25. mai 2018. Forordningen skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU og EØS-området.  Personopplysningsbegrepet dekker alle opplysninger knyttet til en person, for eksempel et navn, et bilde, en e-post-adresse, bankdetaljer, innlegg på sosiale nettverk nettsteder, medisinsk informasjon, eller en IP-adresse til datamaskinen.

Rett til innsyn er et kjerneelement i forordningen. I denne erklæringen finner du informasjon om:

 • Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger,
 • Hvilke rettigheter du har under forordningen,
 • Hvordan du kan kontakte oss.

Dine rettigheter

Personvernforordningen gir deg følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn
 • Rett til retting
 • Rett til sletting
 • Rett til å begrensning
 • Rett til å protestere
 • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til informasjon

For mer informasjon om dine rettigheter under Personvernforordningen se Datatilsynets nettsider på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

 Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg som bruker?

Vi innhenter og bruker informasjon for formål som er viktige for virksomheten til Engage-prosjektet og nettstedet

 • Til overvåking av bruken av nettstedet: Når du bruker ressurser og sider på nettstedet blir opplysninger registrert for at vi skal kunne forbedre din brukeropplevelse og funksjonaliteten til nettstedet.
 • Til å behandle henvendelser og tilbakemeldinger: Når du kontakter oss via epost eller fra en nettside – for eksempel for å be om informasjon, melde fra om et problem, klage eller gi tilbakemelding på våre tjenester – vil vi bruke informasjonen du oppgir til å svare på meldingen, se på spørsmålet du tar opp, eller forbedre nettstedet. Vi bruker ikke informasjonen til andre formål.

 Hvilke personopplysninger innhenter og bruker vi?

Vi innhenter og bruker personopplysninger når det er nødvendig for tjenester på nettstedet. Disse opplysningene kan omfatte

 • Navn
 • Epost-adresse
 • Informasjon du oppgir i henvendelser til oss, for eksempel opplysninger du selv velger å gi for å hjelpe oss å svare på spørsmål

Hvem deler vi dine data med? 

Personopplysninger du har oppgitt vil bare bli delt med andre dersom det er tungtveiende grunner for dette. I noen tilfeller kan det være nødvendig å dele data med Engage-partnere utenfor Universitetet i Sørøst-Norge for å løse et problem eller svare på en henvendelse. Eventuell deling av data vil skje i samsvar med bestemmelsene i EUs Personvernforordning. Dine personopplysninger vil aldri bli solgt til tredjepart.

Dine data vil kunne bli brukt av

 • Lattanzio Learning SPA (ELS), Italia (utvikleren av nettstedet) (privacy policy)
 • Valahia University of Târgovişte (UVT), Romania (vert for nettstedet) (privacy policy)

 

Datasikkerhet

Universitetet i Sørøst-Norge behandler personopplysninger i samsvar med virksomhetenes plikter slik disse er beskrevet i Personvernforordningen, se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

Hvis du mener personopplysninger du har lagt inn på det norske Engage nettstedet blir behandlet i strid med personvernlovgivningen, kan du kontakte den norske prosjektgruppen på engagenorge@usn.no. Spørsmål knyttet til personvern på nett kan også sendes e-postadressen personvernombud@usn.no. Datatilsynet er klageinstans ved feil i behandlingen av personopplysninger.

Oppbevaring av data

Personopplysninger du oppgir vil bli slettet seks måneder etter at din henvendelse er ferdig behandlet.

Personopplysninger som tidligere ble lagt inn ved registrering som bruker av ENGAGE-nettstedet i 2014-2017 oppbevares ikke lenger av Universitetet i Sørøst-Norge.

Kontakt oss

Prosjektgruppen for ENGAGE ved Universitetet i Sørøst-Norge kan kontaktes på e-post engagenorge@usn.no Kontakt oss dersom du

 • Vil ha kopi av personopplysningene some r registrert på nettstedet
 • Ønsker å utøve andre rettigheter under Personvernforordningen som retting, begrensning eller sletting.

Siste nyheter på nettstedet (klikk på tittel for å komme til nyhetssaken)

Månedsarkiv for publiserte nyheter og materiell på ENGAGE

Har du funnet en feil i materiellet på nettstedet?

Eller har du forslag til nye linker eller andre forbedringer? Send en epost til engagenorge@hbv.no

Siste kommentarer til materiell osv