Tag-arkiv:Jorda: Atmosfæren

To grader

Statsledere fra hele verden var samlet på FNs klimamøte i Paris (COP21 ) i første del av desember 2015. Målet var å komme fram til en avtale som kan hindre at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn to grader, for å unngå potensielt katastrofale konsekvenser for jordkloden. På dette toppmøtet klarte man faktisk å […]

Hjelp, vi drukner! Den synkende øya

Kiribati er en nasjon av 32 små, lave koralløyer som ligger spredt ut over et enormt havområde i Stillehavet. Myndighetene på øyene kjøpte nylig høytliggende landområder på Fiji for at befolkningen skal ha et sted å flytte til når havstigningen gjør det umulig å bo på Kiribati. I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke data for […]

Car Wars

Vi tenker oss at året er 2020 og elevene skal kjøpe sin første bil. På grunn av økende utslipp av karbondioksid har myndighetene innført store subsidier for å støtte fornybar energi. Vi tenker oss dessuten at alle bensinstasjoner nå selger hydrogen og biodiesel, og at vi finner ladestasjoner for elektriske biler over alt. Så eleven […]