Tag-arkiv:Jorda: Ressurser

Fracking – skal/skal ikke?

Utvinning av gass fra skifer – hydraulisk oppsprekking, eller “fracking” – har blitt svært vanlig i USA. I Europa er meningene langt mer delte: Noen land har forbudt teknologien fordi man er redd for at kjemikaliene som brukes kan forurense grunnvannet, eller at oppsprekking av berggrunnen kan utløse jordskjelv. Andre land ønsker derimot å begynne […]

Insekter til lunsj

Verdens befolkning er i stadig økning, og menneskehetens forbruk av kjøtt vokser mot stadig nye høyder. Vanlig husdyrhold krever svært mye av jordas naturressurser og skaper også mye forurensning. Forskere har foreslått at vi kan begynne å spise insekter for å løse dette problemet, og faktisk begynner stadig flere lenger sør i Europa å prøve […]