Tag-arkiv:Samfunn: Beslutninger

Zika!

Forskerne har funnet en sammenheng mellom Zika-viruset og hjerneskade hos ufødte spebarn. Viruset sprer seg nå raskt i Sør-Amerika, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært epidemien som en internasjonal krise.  Forskerne arbeider med å utvikle en vaksine, og de vil snart ha en testversjon som de ønsker å prøve på mennesker. Dilemmaet for elevene er: […]

To grader

Statsledere fra hele verden var samlet på FNs klimamøte i Paris (COP21 ) i første del av desember 2015. Målet var å komme fram til en avtale som kan hindre at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn to grader, for å unngå potensielt katastrofale konsekvenser for jordkloden. På dette toppmøtet klarte man faktisk å […]

Ebola

Samtidig med at Ebola sprer seg til stadig nye områder, arbeider flere forskergrupper på høygir for å utvikle nye medisiner og vaksiner for å bekjempe sykdommen. En av gruppene ser nå ut til å ha funnet en effektiv vaksine, og en norsk forsker ved Folkehelseinstituttet har vært sentral i utprøvingen. I dette undervisningsopplegget blir elevene […]