Tag-arkiv:Samfunn: Beslutninger

Ta en avgjørelse

Mennesker som bærer gener for en arvelig sykdom må ta mange vanskelige avgjørelser – for eksempel hva de vil gjøre dersom de ønsker seg barn. I dette undervisningopplegget skal elevene gå inn i rollen til et par som bærer genet for en alvorlig sykdom (beta thalassaemia major). De får veiledning om hvordan de kan avgjøre […]

Ta testen?

Vi kan bruke gentester for å avgjøre om en person er bærer av en arvelig sykdom. Men bør vi alltid ta en gentest? I dette opplegget møter elevene et vanskelig dilemma, hvor en gutt må vurdere om han skal teste seg fordi forloveden hans bærer et gen for sigdcelle-anemi. Elevene skal bruke opplysninger de får […]

Tre foreldre

I april 2016 fødte et jordansk par det første barnet som er unnfanget med en ny teknikk for kunstig befruktning. Metoden ble godkjent i 2014 av myndighetene i England. Teknikken har vært kontroversiell fordi den resulterer i babyer med DNA fra tre personer (kromosomer fra foreldrene, og mitokondrielt DNA fra en donor), og foreløpig er  […]