De la implicare la co-dezvoltare: Un nou rol în RRI pentru centrele științifice și muzee

ECSITE anunţă dezbaterea cu privire la cum centrele științifice și muzeele pot promova RRILocaţie: Onyx
Dată: Vineri, 23 mai, 2014 – 12:00 – 13:15
Format sesiune: Masă rotundă
Cuvinte cheie: Networking & parteneriate

Participanţii vor dezbate cum centrele științifice și muzeele pot juca un rol cheie în promovarea cercetării şi inovării reponsabile (RRI), folosindu-şi abilităţile lor şi capacităţile de networking. Dezbaterile civice şi consultările cu părţile interesate conduse de centrele ştiinţifice contribuie la agenda de cercetare europeană în domeniile: neuro-enhancement (NERRI), procesarea deşeurilor urbane (VOICES) şi utilizarea sustenabilă a serviciilor ecosistemelor marine şi maritime (Sea for Society). Alte exemple constau în: o expoziţie pentru a implica publicul în RRI (PIER) sau resursele şi uneltele pentru a aborda aceste probleme (unelte RRI), care momentan sunt în dezvoltare.

Vor prezenta:

Crearea de dialoguri sociale în domeniul științei controversate Sheena Laursen, Experimentarium – Hellerup, Danemarca
Rolul centrelor de știință și muzeelor în procesul de consultare publică Marzia Mazzonetto, Ecsite – Bruxelles, Belgia
Cercetarea şi inovarea responsabilă: o nouă paradigmă în Horizon 2020. Ignasi López Verdeguer, CosmoCaixa, Fundacio “la Caixa”, Barcelona, Spania
Procese cu mai multe părţi interesate în domenii care necesită o abordare integrată Manuel CIRA,NAUSICAA national Sea Experience Centre -Boulogne sur Mer & France Luigi Amodio, Fondazione IDIS – Città della Scienza – Napoli, Italia