Faceţi testul?


lesson1Testele genetice pot fi utilizate pentru a determina dacă o persoană este purtătoarea unei boli genetice – dar este un test întotdeauna cel mai bun lucru de făcut? În această lecție elevilor le este prezentată o dilemă interesantă: dacă un tânăr ar trebui să facă un test de screening după ce logodnica sa a aflat că e purtătoare de siclemie. Elevii folosesc informațiile prezentate de către experți pentru a cântări opțiunile și pentru a ajunge la o decizie argumentată.

Obiectivele învăţării

  • Să folosească cunoştinţele cu privire la ereditate pentru a interpreta diagrame, inclusiv arborele genealogic.
  • Să ia o decizie prin indentificarea aspectelor care trebuie să fie luate în considerare în alegerea de a face un test genetic.

Încearcă activitatea


Faceţi testul?

Size: 5.34 MB

Faceţi testul? - Dilema

Size: 74.78 MB

Legătura cu curriculum

Curriculum naţional englez KS3:

  • Lucru ştiinţific: Luarea de decizii bazate pe evaluarea dovezilor şi argumentelor.
  • Biologie: Ereditate, cromozomi, ADN şi gene: moştenirea ca proces prin care informaţia genetică e transmisă de la o generaţie la următoarea.

GCSE Conţinut de Ştiințe combinate:

  • Lucru ştiinţific: Dezvoltarea gândirii științifice: explicarea aplicaţiilor zilnice şi tehnologice ale ştiinţei; evaluarea implicaţiilor personale, sociale, economice şi de mediu asociate; luarea de decizii bazate pe evaluarea de probe și argumente.
  • Biologie: Ereditatea: explicarea moştenirii genelor simple, prezicerea rezultatului încrucişării genelor simple.

Desfăşurarea activităţii

Implicare 1. Elevilor le este prezentată dilema lui Matt și află despre siclemie.
Implicare 2. Elevii ajung la un set de întrebări la care au nevoie să găsească răspunsuri pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză.
Explorare 1. Ghidaţi, elevii încep să răspundă la întrebări.
Explorare 2. Elevii lucrează independent pentru a găsi răspunsuri la întrebările rămase
Explicare. În plen elevii discută concluziile lor
Evaluare. Elevii iau decizii
Pentru note detaliate privind desfăşurarea activităţii, descarcă ghidul pentru profesori.

Legături web

Dilema
Videoclip ce prezintă elevilor dilema lui Matt.

Viaţa cu siclemie
Videoclip care arată, în primul rând, durerea asociată acestei boli.

Ce este un test de screening?
Liz Aram discută despre ce se întâmplă în timpul unui test de screening pentru siclemi.