Seminar RRI

PARIS – Franţa,   23 septembrie 2014

Despre       Teme      Program     Participanţi     Comitet    Loc de întâlnire

Primul seminar european RRI (Responsible Research and Innovation) în ştiinţele educaţiei

Obiectivul acestui seminar este să creeze o oportunitate pentru schimbul de cunoştinţe între proiectele FP7, H2020 şi experţii proiectelor care contribuie la conectarea cercetării responsabile şi inovării (RRI) cu educaţia bazată pe investigare ştiinţifică (IBSE).

RRI este o abordare cuprinzătoare pentru cercetare și inovare (C & I), pentru a se asigura că actorii societății vor lucra împreună în timpul întregului proces de cercetare și inovare. Aceasta are ca scop o mai bună armonizare a procesului și rezultatelor C & I, cu valorile, nevoile și așteptările societății europene.

Unele cuvinte cheie identificate în abordarea RRI sunt: “implicare”, “egalitatea între sexe”, “ştiinţele educaţiei”, “etică”, “acces deschis” şi “guvernare”.

Some keys identified in the RRI approach are “Engagement”, “Gender Equality”, “Science Education”, “Ethics”, “Open Access” and “Governance”. Educația formală și informală joacă un rol crucial pentru a integra aceste abordări în practicile științifice și sociale. Prin încorporarea domeniile mai sus menționate în practicile de predare, putem contribui la conturarea viziunii de știință în generațiile viitoareAcesta este motivul pentru care mai multe FP7 recentE și proiecte Orizont 2020 (ENGAGE fiind unul dintre ele), au depus eforturi în dezvoltarea legăturilor dintre RRI și Științele Educației (cu un accent special pe IBSE).

Acest eveniment în Paris intenționează să identifice competențe specifice existente în alte proiecte care sunt utile pentru propriul proiect, cu scopul de a evita pierderea unor conexiuni existente între oameni și proiecte.