Fracturarea hidraulică: Da sau Nu?


frackingpicExtracția gazelor de șist – fracturarea hidraulică – este larg răspândită în SUA. În timp ce unele țări din Europa au interzis fracturarea hidraulică deoarece substanțele utilizate în procesul de fracturare poluează apa, altele doresc să exploateze rezervele de gaze de șist pentru a oferi noi – si ieftine – surse de gaze naturale. În cadrul acestei activități elevii decid dacă sprijină interzicerea fracturării hidraulice. Ei vor aplica cunoștințele despre proprietățile rocilor pentru a decide dacă substanțele din fracturarea hidraulică pot ajunge în apă și vor învăța cum să-și justifice opiniile.

MATERIAL AVANSAT

Materialele avansate sunt mai lungi decât materialele obișnuite ENGAGE deoarece, în plus față de aplicarea conținutului științific, acestea descriu în mod explicit procesele de investigaţie ştiinţifică și asimilare a informațiilor.

Obiectivele științifice

Structura Pământului: explica de ce o rocă are o proprietate anume în funcție de modul în care aceasta s-a format.

Obiectivele investigării

Justificarea opiniilor: exprima opiniile, prezenta dovezi care să le sprijine opiniile, și vor explica modul lor de raționament.

Încercați activitatea

Desfășurarea activității

Lecția 1
Implicare Incitarea interesului elevilor cu privire la fracturarea hidraulică, beneficiile sale și posibilele legături cu poluarea apelor și implicațiile asupra sănătății.
Recapitulare Elevii recapitulează cunoștințele cu privire la proprietățile particulare ale rocilor și analizează dacă substanțele din fluidul de fracturare poate ajunge sau nu în apă.
Analiză Elevii analizează dacă substanțele din fluidul de fracturare hidraulică pot afecta oamenii

Lecția 2
Implicare Se reamintește dilema dacă fracturarea hidraulică ar trebui interzisă.
Joc Elevii joacă un joc care-i învață cum să-și justifice opiniile
Luarea deciziei Grupurile folosesc informațiile cu privire la fracturarea hidraulică, precum și noile abilități în justificarea opiniilor pentru a planifica și prezenta într-un minut dacă fracturarea ar trebui interzisă.

Pentru notițe detaliate, vă rugăm să descărcați ghidul profesorului.

Link-uri web

Fracturarea hidraulică – video 1

O perspectivă neutră despre fracturarea hidraulică, explicată în 5 minute.

Fracturarea hidraulică – video 2

Explicarea fracturării hidraulice de către o companie care folosește acest proces.

Fracturarea hidraulică – video 3

Mai multe secvențe video de la o organizație care militează împotriva fracturării hidraulice.

Fracturarea hidraulică în Europa

Acest articol din Deutsche Welle sintetizează starea curentă referitoare la fracturarea hidraulică în Europa și include o hartă utilă.

Articol în ziar despre un raport UE referitor la fracturarea hidraulică

Acest articol se referă la un raport recent al UE referitor la fracturarea hidraulică.

Raport de știri care încearcă să răspundă la întrebarea “de ce e fracturarea hidraulică rea?”.

Un raport clar și echilibrat despre fracturarea hidraulică.

Fracturarea hidraulică și apa de băut în SUA

Un raport despre apa de băut contaminată în SUA.

Poluanți la fracturarea hidraulică

Acest articol lung și detaliat descrie poluanții din substanțele folosite în fracturarea hidraulică, scrise dintr-o perspectivă particulară.