Prezentare generală

Proiectul ENGAGE face parte din agenda UE “Ştiinţa cu şi pentru Societate” pentru promovarea cercetării şi inovării responsabile (Responsible Research and Innovation – RRI).
Proiectul ENGAGE se referă la instruirea noii generaţii pentru a putea modifica modul în care se învaţă Ştiinţele. În mod tradiţional elevii învaţă şi percep Ştiinţele ca un conţinut, în timp ce RRI se ocupă cu zone incerte de cunoştinţe, în care valorile şi argumentele contează la fel de mult ca faptele. Această schimbare reprezintă o mare provocare.
Proiectul Engage se concentrează în special pe o metodologie bazată pe investigaţie, care oferă elevilor posibilitatea de auto-exprimare și responsabilitatea de a ajunge la decizii informate.

Obiectivele noastre sunt:
– de a ajuta profesorii în abordarea unor aspecte şi aplicaţii ştiinţifice contemporane relevante pentru elevi
– de a dezvolta convingerile, cunoştinţele şi practicile la clasă a profesorilor cu privire la RRI
– de a oferi elevilor o bază solidă pentru a se angaja în aspectele ştiinţifice cu care se vor întâlni pe parcursul vieţii

Comunitatea online a profesorilor va fi construită în jurul:
– unor materiale de Ştinţele-în-ştiri şi curriculum deschis
– cursuri online deschise pentru învăţare just-in-time
– sistem de parteneriate pentru proiecte ştiinţifice în şcoală

Pentru a maximiza rezultatele elevilor, ENGAGE construieşte o serie de:
– pedagogii de cercetare informată
– investigaţie ghidată
– predarea unor abilităţi explicite

Abordarea ENGAGE privind dezvoltarea profesională şi de curriculum merge dincolo de sesiunile de instruire.
Abordarea proiectului în trei etape va conduce profesorii către investigaţie proprie pentru a deveni experţi RRI:
– Adoptare, combină materiale de învăţare incitante, comunitate online şi cursuri şi seminarii online pentru coaching şi feedback.
– Adaptare, oferă toolkit-ul expertului cu exemple, explicaţii, anecdote şi activităţi pentru a sprijini învăţarea efectivă a elevilor.
– Transformare, furnizează proiecte deschise ce pun profesorii şi elevii în parteneriat cu oamenii de ştiinţă, pentru a învăţa în mod direct despre RRI.

News: